BÒ 7 MÓN AU PAGOLAC

1 PHẦN BÒ 7 MÓN/ 2 NGƯỜI/ 285.000 Đ

BAO GỒM:
1. BÒ NHÚNG DẤM
2. BÒ NƯỚNG LÁ LỐT
3. BÒ NƯỚNG MỠ CHÀI
4. BÒ SATE
5. CHẢ ĐÙM
6. BÍT TẾT
7. CHÁO BÒ

Món ăn khác